’ă·hal·lêl
Englishman's Concordance
’ă·hal·lêl — 3 Occurrences

Psalm 56:4
HEB: בֵּאלֹהִים֮ אֲהַלֵּ֪ל דְּבָ֫ר֥וֹ בֵּאלֹהִ֣ים
NAS: whose word I praise, In God
KJV: In God I will praise his word,
INT: God praise word God

Psalm 56:10
HEB: בֵּֽ֭אלֹהִים אֲהַלֵּ֣ל דָּבָ֑ר בַּ֝יהוָ֗ה
NAS: [whose] word I praise, In the LORD,
KJV: In God will I praise [his] word:
INT: God praise word the LORD

Psalm 56:10
HEB: דָּבָ֑ר בַּ֝יהוָ֗ה אֲהַלֵּ֥ל דָּבָֽר׃
NAS: In the LORD, [whose] word I praise,
KJV: in the LORD will I praise [his] word.
INT: word the LORD praise word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1984
165 Occurrences


’ă·hal·lāh — 2 Occ.
’ă·hal·le·kā — 2 Occ.
’ă·hal·lêl — 3 Occ.
’ă·hal·len·nū — 1 Occ.
ba·hō·wl·lîm — 1 Occ.
bə·hal·lêl — 2 Occ.
bə·hil·lōw — 1 Occ.
ha·hul·lā·lāh — 1 Occ.
hal·lî — 2 Occ.
hal·lū- — 33 Occ.
hal·lū·hū — 16 Occ.
hal·lū·yāh — 1 Occ.
ham·miṯ·hal·lêl — 1 Occ.
ham·miṯ·hal·lîm — 1 Occ.
hil·lal·nū — 1 Occ.
hil·lal·tî·ḵā — 1 Occ.
hil·lêl — 1 Occ.
hil·lū·ḵā — 1 Occ.
hiṯ·hal·lū — 2 Occ.
hō·wl·lîm — 1 Occ.
hūl·lā·lū — 1 Occ.
la·hō·wl·lîm — 1 Occ.
lə·hal·lêl — 9 Occ.
lə·hiṯ·hal·lêl — 1 Occ.
mə·hal·lîm — 1 Occ.
mə·hō·w·lāl — 1 Occ.
mə·hō·w·lā·lay — 1 Occ.
mə·hul·lāl — 2 Occ.
mə·hul·lāl — 1 Occ.
miṯ·hal·lêl — 1 Occ.
tā·hel — 1 Occ.
tā·hōl·lū — 1 Occ.
tə·hal·lêl — 1 Occ.
ṯiṯ·hal·lāl — 2 Occ.
tiṯ·hal·lêl — 3 Occ.
tiṯ·hal·lî — 1 Occ.
ū·lə·hal·lêl — 3 Occ.
ū·mə·hal·lîm — 3 Occ.
ū·mə·hul·lāl — 4 Occ.
ū·ṯə·hal·le·kā — 1 Occ.
ū·ḇə·hal·lêl — 1 Occ.
wa·’ă·hal·lāh — 1 Occ.
way·yiṯ·hō·lêl — 1 Occ.
way·hal·lāh — 1 Occ.
way·hal·lū — 4 Occ.
way·hal·lū·hā — 1 Occ.
wə·hal·lêl — 3 Occ.
wə·ham·hal·lîm — 1 Occ.
wə·hil·lal·tem — 1 Occ.
wə·hil·lū — 1 Occ.
wə·hiṯ·hō·lā·lū — 1 Occ.
wə·hiṯ·hō·lə·lū — 1 Occ.
wə·yiṯ·hal·lū — 2 Occ.
wî·hal·lū·hā — 1 Occ.
yā·hêl — 1 Occ.
yā·hêl·lū — 1 Occ.
yə·hal·le·kā — 1 Occ.
yə·hal·lel- — 2 Occ.
yə·hal·lel·ḵā — 1 Occ.
yə·hal·lū — 7 Occ.
yə·hal·lū·ḵā — 1 Occ.
yə·hal·lū·hū — 2 Occ.
yə·hō·w·lêl — 3 Occ.
yə·hul·lal- — 1 Occ.
yiṯ·hal·lāl — 1 Occ.
yiṯ·hal·lā·lū — 2 Occ.
yiṯ·hal·lêl — 6 Occ.
yiṯ·hō·lā·lū — 1 Occ.
yiṯ·hō·lə·lū — 1 Occ.
yiṯ·hō·wl·lū — 1 Occ.
Additional Entries
yō·w·lêḵ — 1 Occ.
yō·w·lîḵ — 2 Occ.
yō·w·lî·ḵêm — 1 Occ.
mah·lə·ḵîn — 2 Occ.
mə·hal·lêḵ — 1 Occ.
hê·leḵ — 2 Occ.
wa·hă·lāḵ — 2 Occ.
wa·hă·lāḵ — 1 Occ.
’ă·hal·lāh — 2 Occ.
’ă·hal·le·kā — 2 Occ.
’ă·hal·len·nū — 1 Occ.
ba·hō·wl·lîm — 1 Occ.
bə·hal·lêl — 2 Occ.
bə·hil·lōw — 1 Occ.
ha·hul·lā·lāh — 1 Occ.
hal·lî — 2 Occ.
hal·lū- — 33 Occ.
hal·lū·hū — 16 Occ.
hal·lū·yāh — 1 Occ.
ham·miṯ·hal·lêl — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page