ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10
Hebrews 10 Tischendorf
1σκιά γάρ ἔχω ὁ νόμος ὁ μέλλω ἀγαθός οὐ αὐτός ὁ εἰκών ὁ πρᾶγμα κατά ἐνιαυτός ὁ αὐτός θυσία ὅς προσφέρω εἰς ὁ διηνεκής οὐδέποτε δύναμαι ὁ προσέρχομαι τελειόω 2ἐπεί οὐ ἄν παύω προσφέρω διά ὁ μηδείς ἔχω ἔτι συνείδησις ἁμαρτία ὁ λατρεύω ἅπαξ καθαρίζω 3ἀλλά ἐν αὐτός ἀνάμνησις ἁμαρτία κατά ἐνιαυτός 4ἀδύνατος γάρ αἷμα ταῦρος καί τράγος ἀφαιρέω ἁμαρτία 5διό εἰσέρχομαι εἰς ὁ κόσμος λέγω θυσία καί προσφορά οὐ θέλω σῶμα δέ καταρτίζω ἐγώ 6ὁλοκαύτωμα καί περί ἁμαρτία οὐ εὐδοκέω 7τότε λέγω ὁράω ἥκω ἐν κεφαλίς βιβλίον γράφω περί ἐγώ ὁ ποιέω ὁ θεός ὁ θέλημα σύ 8ἀνώτερος λέγω ὅτι θυσία καί προσφορά καί ὁλοκαύτωμα καί περί ἁμαρτία οὐ θέλω οὐδέ εὐδοκέω ὅστις κατά νόμος προσφέρω 9τότε ἐρέω ὁράω ἥκω ὁ ποιέω ὁ θέλημα σύ ἀναιρέω ὁ πρῶτος ἵνα ὁ δεύτερος ἵστημι 10ἐν ὅς θέλημα ἁγιάζω εἰμί διά ὁ προσφορά ὁ σῶμα Ἰησοῦς Χριστός ἐφάπαξ

11καί πᾶς μέν ἱερεύς ἵστημι κατά ἡμέρα λειτουργέω καί ὁ αὐτός πολλάκις προσφέρω θυσία ὅστις οὐδέποτε δύναμαι περιαιρέω ἁμαρτία 12οὗτος δέ εἷς ὑπέρ ἁμαρτία προσφέρω θυσία εἰς ὁ διηνεκής καθίζω ἐν δεξιός ὁ θεός 13ὁ λοιπόν ἐκδέχομαι ἕως τίθημι ὁ ἐχθρός αὐτός ὑποπόδιον ὁ πούς αὐτός 14εἷς γάρ προσφορά τελειόω εἰς ὁ διηνεκής ὁ ἁγιάζω 15μαρτυρέω δέ ἡμᾶς καί ὁ πνεῦμα ὁ ἅγιος μετά γάρ ὁ ἐρέω 16οὗτος ὁ διαθήκη ὅς διατίθεμαι πρός αὐτός μετά ὁ ἡμέρα ἐκεῖνος λέγω κύριος δίδωμι νόμος ἐγώ ἐπί καρδία αὐτός καί ἐπί ὁ διάνοια αὐτός ἐπιγράφω αὐτός 17καί ὁ ἁμαρτία αὐτός καί ὁ ἀνομία αὐτός οὐ μή μιμνήσκω ἔτι 18ὅπου δέ ἄφεσις οὗτος οὐκέτι προσφορά περί ἁμαρτία

19ἔχω οὖν ἀδελφός παῤῥησία εἰς ὁ εἴσοδος ὁ ἅγιος ἐν ὁ αἷμα Ἰησοῦς 20ὅς ἐγκαινίζω ἡμᾶς ὁδός πρόσφατος καί ζάω διά ὁ καταπέτασμα οὗτος εἰμί ὁ σάρξ αὐτός 21καί ἱερεύς μέγας ἐπί ὁ οἶκος ὁ θεός 22προσέρχομαι μετά ἀληθινός καρδία ἐν πληροφορία πίστις ῥαντίζω ὁ καρδία ἀπό συνείδησις πονηρός 23καί λούω ὁ σῶμα ὕδωρ καθαρός κατέχω ὁ ὁμολογία ὁ ἐλπίς ἀκλινής πιστός γάρ ὁ ἐπαγγέλλω 24καί κατανοέω ἀλλήλων εἰς παροξυσμός ἀγάπη καί καλός ἔργον 25μή ἐγκαταλείπω ὁ ἐπισυναγωγή ἑαυτοῦ καθώς ἔθος τὶς ἀλλά παρακαλέω καί τοσοῦτος μᾶλλον ὅσος βλέπω ἐγγίζω ὁ ἡμέρα

26ἑκουσίως γάρ ἁμαρτάνω ἡμᾶς μετά ὁ λαμβάνω ὁ ἐπίγνωσις ὁ ἀλήθεια οὐκέτι περί ἁμαρτία ἀπολείπω θυσία 27φοβερός δέ τὶς ἐκδοχή κρίσις καί πῦρ ζῆλος ἐσθίω μέλλω ὁ ὑπεναντίος 28ἀθετέω τὶς νόμος Μωσεύς χωρίς οἰκτιρμός ἐπί δύο ἤ τρεῖς μάρτυς ἀποθνήσκω 29πόσος δοκέω χείρων ἀξιόω τιμωρία ὁ ὁ υἱός ὁ θεός καταπατέω καί ὁ αἷμα ὁ διαθήκη κοινός ἡγέομαι ἐν ὅς ἁγιάζω καί ὁ πνεῦμα ὁ χάρις ἐνυβρίζω 30εἴδω γάρ ὁ λέγω ἐγώ ἐκδίκησις ἐγώ ἀνταποδίδωμι καί πάλιν κρίνω κύριος ὁ λαός αὐτός 31φοβερός ὁ ἐμπίπτω εἰς χείρ θεός ζάω

32ἀναμιμνήσκω δέ ὁ πρότερον ἡμέρα ἐν ὅς φωτίζω πολύς ἄθλησις ὑπομένω πάθημα 33οὗτος μέν ὀνειδισμός τέ καί θλῖψις θεατρίζω οὗτος δέ κοινωνός ὁ οὕτω ἀναστρέφω γίνομαι 34καί γάρ ὁ δέσμιος συμπαθέω καί ὁ ἁρπαγή ὁ ὑπάρχοντα ὑμεῖς μετά χαρά προσδέχομαι γινώσκω ἔχω ἑαυτοῦ κρεῖσσον ὕπαρξις καί μένω 35μή ἀποβάλλω οὖν ὁ παῤῥησία ὑμεῖς ὅστις ἔχω μέγας μισθαποδοσία 36ὑπομονή γάρ ἔχω χρεία ἵνα ὁ θέλημα ὁ θεός ποιέω κομίζω ὁ ἐπαγγελία 37ἔτι γάρ μικρόν ὅσος ὅσος ὁ ἔρχομαι ἥκω καί οὐ χρονίζω 38ὁ δέ δίκαιος ἐγώ ἐκ πίστις ζάω καί ἐάν ὑποστέλλω οὐ εὐδοκέω ὁ ψυχή ἐγώ ἐν αὐτός 39ἡμᾶς δέ οὐ εἰμί ὑποστολή εἰς ἀπώλεια ἀλλά πίστις εἰς περιποίησις ψυχή

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 9
Top of Page
Top of Page