Revelation 22:6
King James Bible
And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.

Darby Bible Translation
And he said to me, These words [are] faithful and true; and [the] Lord God of the spirits of the prophets has sent his angel to shew to his bondmen the things which must soon come to pass.

English Revised Version
And he said unto me, These words are faithful and true: and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly come to pass.

World English Bible
He said to me, "These words are faithful and true. The Lord God of the spirits of the prophets sent his angel to show to his bondservants the things which must happen soon."

Young's Literal Translation
And he said to me, 'These words are stedfast and true, and the Lord God of the holy prophets did send His messenger to shew to His servants the things that it behoveth to come quickly:

Zbulesa 22:6 Albanian
Dhe më tha: ''Këto fjalë janë besnike dhe të vërteta; dhe Zoti, Perëndi i profetëve të shenjtë, dërgoi engjëllin e tij, për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 22:6 Armenian (Western): NT
Եւ ըսաւ ինծի. «Այս խօսքերը վստահելի ու ճշմարիտ են: Տէրը, սուրբ մարգարէներուն՝՝ Աստուածը, ղրկեց իր հրեշտակը՝ իր ծառաներուն ցոյց տալու ինչ որ պէտք է շուտով ըլլայ»:

Apocacalypsea. 22:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero erran cieçadan, Hitz hauc fidelác dituc eta eguiazcoac: eta Propheta sainduén Iainco Iaunac igorri vkan dic bere Aingueruä, bere cerbitzariey eracuts dietzençát sarri eguin behar diraden gauçác.

D Offnbarung 22:6 Bavarian
Und dyr Engl gsait gan mir: "Dös, was i gsait haan, derffst myr wirklich glaaubn. Dyr Got Trechtein, was seinn Geist yn de Weissagn gibt, haat seinn Engl gschickt, däß yr yn seine Knecht zaigt, was hanlest gscheghn mueß."

Откровение 22:6 Bulgarian
И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
天使又對我說:「這些話是真實可信的。主,就是眾先知被感之靈的神,差遣他的使者,將那必要快成的事指示他僕人。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
天使又对我说:“这些话是真实可信的。主,就是众先知被感之灵的神,差遣他的使者,将那必要快成的事指示他仆人。”

启 示 录 22:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
天 使 又 對 我 說 : 這 些 話 是 真 實 可 信 的 。 主 就 是 眾 先 知 被 感 之 靈 的 神 , 差 遣 他 的 使 者 , 將 那 必 要 快 成 的 事 指 示 他 僕 人 。

启 示 录 22:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
天 使 又 对 我 说 : 这 些 话 是 真 实 可 信 的 。 主 就 是 众 先 知 被 感 之 灵 的 神 , 差 遣 他 的 使 者 , 将 那 必 要 快 成 的 事 指 示 他 仆 人 。

Otkrivenje 22:6 Croatian Bible
I reče mi: Ove su riječi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anđela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo.

Zjevení Janovo 22:6 Czech BKR
I řekl mi: Slova tato jsouť věrná a pravá, a Pán, jenž jest Bůh svatých proroků, poslal anděla svého, aby ukázal služebníkům svým, co se díti musí brzo.

Aabenbaringen 22:6 Danish
Og han sagde til mig: Disse Ord ere troværdige og sande; og Herren, Profeternes Aanders Gud, har udsendt sin Engel for at vise sine Tjenere, hvad der skal ske snart.

Openbaring 22:6 Dutch Staten Vertaling
En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.

Jelenések 22:6 Hungarian: Karoli
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az õ angyalát, hogy megmutassa az õ szolgáinak [azokat,] a miknek meg kell lenni hamar.

Apokalipso de sankta Johano 22:6 Esperanto
Kaj li diris al mi:Tiuj vortoj estas fidelaj kaj veraj; kaj la Sinjoro, la Dio de la spiritoj de la profetoj, sendis Sian angxelon, por montri al Siaj servistoj tion, kio devas okazi baldaux.

Johanneksen ilmestys 22:6 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sanoi minulle: nämät sanat ovat vahvat ja totiset, ja Herra, pyhäin prophetain Jumala, on enkelinsä lähettänyt osoittamaan palvelioillensa niitä, mitkä pian tapahtuman pitää.

Nestle GNT 1904
Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ λέγει μοι· Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

Tischendorf 8th Edition
καί λέγω ἐγώ οὗτος ὁ λόγος πιστός καί ἀληθινός καί ὁ κύριος ὁ θεός ὁ πνεῦμα ὁ προφήτης ἀποστέλλω ὁ ἄγγελος αὐτός δεικνύω ὁ δοῦλος αὐτός ὅς δεῖ γίνομαι ἐν τάχος

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶπέ μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων προφητῶν· ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί καὶ κύριος ὁ θεὸς τῶν ἁγίων προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει

Apocalypse 22:6 French: Darby
Et il me dit: Ces paroles sont certaines et veritables; et le *Seigneur Dieu des esprits des prophetes, a envoye son ange, pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientot.

Apocalypse 22:6 French: Louis Segond (1910)
Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.

Apocalypse 22:6 French: Martin (1744)
Puis il me dit : ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur le Dieu des saints Prophètes a envoyé son Ange, pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.

Offenbarung 22:6 German: Modernized
Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. Und Gott, der HERR der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muß.

Offenbarung 22:6 German: Luther (1912)
Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig; und der HERR, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muß.

Offenbarung 22:6 German: Textbibel (1899)
Und er sprach zu mir: diese Worte sind zuverläßig und wahrhaftig, und Gott der Herr über die Geister der Propheten hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was in Bälde geschehen soll.

Apocalisse 22:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi mi disse: Queste parole sono fedeli e veraci; e il Signore, l’Iddio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve.

Apocalisse 22:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI mi disse: Queste parole son fedeli e veraci; e il Signore Iddio degli spiriti de’ profeti ha mandato il suo angelo, per mostrare a’ suoi servitori le cose che hanno da avvenire in breve.

WAHYU 22:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu kata-Nya kepadaku, "Segala perkataan inilah tetap dan benar. Adapun Allah, Tuhan segala roh nabi-nabi itu, sudah menyuruhkan malaekat-Nya akan menunjukkan kepada segala hamba-Nya barang yang tak dapat tiada akan jadi kelak dengan segeranya.

Revelation 22:6 Kabyle: NT
Lmelk-nni yenna-yi-d : Imeslayen-agi, d imeslayen iṣeḥḥan yerna deg-sen lețkal ; Sidi Ṛebbi yețwellihen lenbiya iceggeɛ-ed lmelk-is iwakken a d-isken i iqeddacen-is ayen ur nețɛeṭṭil ara a d-yedṛu.

Apocalypsis 22:6 Latin: Vulgata Clementina
Et dixit mihi : Hæc verba fidelissima sunt, et vera. Et Dominus Deus spirituum prophetarum misit angelum suum ostendere servis suis quæ oportet fieri cito.

Revelation 22:6 Maori
I mea mai ano ia ki ahau, He pono, he tika enei kupu: kua tonoa hoki e te Ariki, e te Atua o nga poropiti tapu, tana anahera, hei whakakite mai ki ana pononga i nga mea ka hohoro nei te meinga.

Apenbaring 22:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han sa til mig: Disse ord er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som utdeler sin Ånd til profetene, har sendt ut sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.

Apocalipsis 22:6 Spanish: Reina Valera 1909
Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar á sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto.

Apocalipsis 22:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto.

Apocalipse 22:6 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
Então, o anjo me afirmou: “Estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão.

Apocalipse 22:6 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.   

Apocalipsa 22:6 Romanian: Cornilescu
Şi îngerul mi -a zis: ,,Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. -

Откровение 22:6 Russian: Synodal Translation (1876)
И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

Откровение 22:6 Russian koi8r
И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

Revelation 22:6 Shuar New Testament
Nuyß suntar turutmiai "Ju chicham ti nekas asa nekas Enentßimtusminiaiti. Uunt Yus yaunchu Nφiniun etserniun ni chichamen Enentßimtikramia N·nisan yamaikia ni suntarin akuptuk Wßrik T·runatta nuna Ashφ ni shuarin ujakuiti."

Uppenbarelseboken 22:6 Swedish (1917)
Och han sade till mig: »Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske.

Ufunua was Yohana 22:6 Swahili NT
Kisha malaika akaniambia, "Maneno haya ni ya kweli na ya kuaminika. Bwana Mungu ambaye huwapa manabii Roho wake, alimtuma malaika wake awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatukie punde.

Pahayag 22:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa akin, Ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Dios ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali.

วิวรณ์ 22:6 Thai: from KJV
และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า "ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งพวกศาสดาพยากรณ์อันบริสุทธิ์ ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์สำแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ถึงเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้า"

Vahiy 22:6 Turkish
Melek bana, ‹‹Bu sözler güvenilir ve gerçektir›› dedi. ‹‹Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi.››

Откровение 22:6 Ukrainian: NT
І рече менї: Сї слова вірні і правдиві; і Господь, Бог сьвятих пророків, післав ангела свого, показати слугам своїм, що мав незабаром бути.

Revelation 22:6 Uma New Testament
Oti toe, pai' na'uli' -ka mala'eka: "Hawe'ea lolita toe we'i makono pai' bate madupa' mpai'. Pue' Alata'ala to mpowai' Inoha' -na hi hawe'ea nabi, Hi'a-mi to mpohubui mala'eka-na tumai mpopo'incai batua-batua-na napa to kana sohi' madupa'."

Khaûi-huyeàn 22:6 Vietnamese (1934)
Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chơn thật, Chúa là Ðức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.

Revelation 22:5
Top of Page
Top of Page