3521. νηστεία (nésteia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3521. νηστεία (nésteia) — 6 Occurrences

Matthew 17:21 Noun-DFS
GRK: προσευχῇ καὶ νηστείᾳ
KJV: prayer and fasting.
INT: prayer and fasting

Luke 2:37 N-DFP
GRK: τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν
NAS: and day with fastings and prayers.
KJV: but served [God] with fastings and
INT: the temple with fastings and prayers

Acts 14:23 N-GFP
GRK: προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς
NAS: having prayed with fasting, they commended
KJV: with fasting, they commended
INT: having prayed with fasting they committed them

Acts 27:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι
NAS: since even the fast was already over,
KJV: dangerous, because the fast was now
INT: also the fast already had passed

2 Corinthians 6:5 N-DFP
GRK: ἀγρυπνίαις ἐν νηστείαις
NAS: in sleeplessness, in hunger,
KJV: watchings, in fastings;
INT: watchings in fastings

2 Corinthians 11:27 N-DFP
GRK: δίψει ἐν νηστείαις πολλάκις ἐν
NAS: often without food, in cold
KJV: thirst, in fastings often, in
INT: thirst in fastings often in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page